กลับสู่ด้านบน

เอว

เมื่อเจ็บที่บริเวณเอว

STEP
01

เอามือทั้งสองวางบนแท่น และยืนท่าโน้มไปข้างหน้าโดยไม่งอเอว แปะเซราพอร์TMเทป 2 เส้นโดยดึงให้ขนานกันตามแนวสันหลังและให้บริเวณที่เจ็บอยู่ตรงกลางระหว่างเทป 2 เส้น

STEP
02

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F
เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ 50 mm
(เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
ขยาย
รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L
แบทเทิลวินTM กรรไกรสำหรับตัดเทป
ขยาย

ตัดเซราพอร์TMเทปให้สั้นกว่าความกว้างของเอวเล็กน้อย (4 เส้น) ดึงปลายเทปทั้งสองข้างให้ตึง แปะเทปเส้นที่หนึ่ง ลงไปในแนวเฉียงบริเวณด้านล้างของส่วนที่เจ็บ ส่วนเทปเส้นที่สอง ไขว้กับเทปเส้นที่หนึ่ง และกระดูกสันหลัง

STEP
03

นี่คือภาพที่ดูจากด้านหน้า ให้ปลายเทปยาวมาถึงบริเวณกล้ามเนื้อท้อง

STEP
04

แปะเทปเส้นที่สาม ให้ซ้อนกับครึ่งบนของเส้นที่หนึ่ง และแปะเทปเส้นที่สี่ ให้ซ้อนกับครึ่งบนของเส้นที่สอง ก็จะเสร็จเรียบร้อย

STEP
05

ในกรณีที่จะเสริมความแข็งแรง ให้พันเทปเพิ่มขึ้นให้คลุมบริเวณที่เจ็บ

ผลิตภัณฑ์แบทเทิลวินTM ที่ใช้

 • รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
  50mm
  สี : เบจ
 • รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L แบทเทิลวินTM
  กรรไกรสำหรับตัดเทป

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทนได้

 • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทน SEHA50F ได้ คือ SEFX50F รหัสผลิตภัณฑ์ SEFX50F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป FX (Serapoa Tape FX) ชนิดฉีกได้ด้วยมือ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
  50mm
  สี : เบจ