กลับสู่ด้านบน

นิ้ว

เมื่อยืดนิ้วหัวแม่มือแล้วรู้สึกเจ็บ
ขั้นพื้นฐาน 

อธิบายวิธีการพันเทปเมื่อยืดนิ้วหัวแม่มือแล้วรู้สึกเจ็บ

เทคนิคพื้นฐาน > นิ้ว 

STEP
01

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ 

รหัสผลิตภัณฑ์ C12F
เทปปิ้งเทป (ชนิดไม่ยืดหยุ่น) 12mm 
ขยาย
การแปะเทปซัพพอร์ต (Support)

แบมือออกและยืดนิ้วหัวแม่มือ และหดนิ้วกลับเล็กน้อยในทิศทางที่ไม่รู้สึกเจ็บ แปะเทปชนิดไม่ยืดหยุ่นเป็นแนวตรงตั้งแต่ช่วงกลางนิ้วหัวแม่มือผ่านข้อต่อที่ต้องการจะปกป้องไปจนถึงข้อมือ

STEP
02

การแปะเทปซัพพอร์ตรูปตัว X (X-type Support) (เส้นที่หนึ่ง)

ให้พันเทปซัพพอร์ตรูปตัว X (X-type Support) เส้นที่หนึ่ง
ไขว้กันตรงกลางเทปซัพพอร์ต (Support) ตั้งแต่กลาง
นิ้วหัวแม่มือไปจนถึงด้านบนของข้อต่อที่เจ็บ และแปะเป็น
แนวตรงไปจนถึงข้อมือ

STEP
03

การแปะเทปซัพพอร์ตรูปตัว X (X-type Support) (เส้นที่สอง) 

ให้แปะเหมือนกันด้านหลังของเทปซัพพอร์ตรูปตัว
X (X-type Support) เส้นที่หนึ่ง และแปะให้เป็นแนวตรง
ไปจนถึงข้อมือ

STEP
04

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ 

รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F
เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ 50 mm 
(เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
ขยาย 

ในการพันเซราพอร์TMเทป
กรุณาดูเอกสาร “การป้องกันการระคายเคืองของผิวหนัง” ประกอบ

การพันแบบคลุมหรือคัพเวอร์ (Cover)

ตัดปลายเทปยืดหยุ่น (เซราพอร์TMเทป) เข้าไปประมาณ 2 ซม. และพันบริเวณกลางนิ้วหัวแม่มือ ดึงเทปเข้าไปทางข้อมือเล็กน้อยเพื่อให้เทปคัพเวอร์ (Cover) คลุมเทป 3 เส้นและแปะให้ตรง

STEP
05

เสร็จเรียบร้อย

เมื่อมาถึงที่ข้อมือ ให้พันรอบข้อมือ 1 รอบ อย่าดึงเทป ตัดและยึดเทปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ผลิตภัณฑ์แบทเทิลวินTM ที่ใช้

 • รหัสผลิตภัณฑ์ C12F แบทเทิลวินTM
  เทปปิ้งเทป
  (ชนิดไม่ยืดหยุ่น) 12mm 
  สี : ขาว
 • รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F แบทเทิลวิน
  เซราพอร์
  เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ 50 mm
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
  สี : เบจ

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทนได้

 • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทน SEHA50F ได้ คือ SEFX50F รหัสผลิตภัณฑ์ SEFX50F แบทเทิลวิน
  เซราพอร์TMเทป FX (SerapoaTM Tape FX) ชนิดฉีกได้ด้วยมือสี : เบจ