กลับสู่ด้านบน

การพันเทปสำหรับการเล่นกีฬา

แขน ข้อศอก

การพันเทปสำหรับ Baseball Elbow (1)
(ภาพเคลื่อนไหว)
การพันเทปสำหรับ Baseball Elbow (2)
(ภาพเคลื่อนไหว)

ไหล่

การพันเทปที่ไหล่และกล้ามเนื้อเดลทอยด์
(กล้ามเนื้อรูปสามเหลี่ยมบริเวณหัวไหล่)
(ภาพเคลื่อนไหว)
การพันเทปที่ไหล่กรณีไหล่หลุด
(Recurrent Dislocation)
(ภาพเคลื่อนไหว)

หน้าแข้ง

การพันเทปสำหรับสันหน้าแข้งอักเสบ
(Shin Splint) (ภาพเคลื่อนไหว)

การพันเทปด้วยตัวเอง

ข้อเท้าแพลง (ภาพเคลื่อนไหว)
นิ้ว (ภาพเคลื่อนไหว)
ข้อมือ (ภาพเคลื่อนไหว)
น่อง (ภาพเคลื่อนไหว)
เข่า (ภาพเคลื่อนไหว)

ภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเก (Hallux valgus) (ภาพเคลื่อนไหว)
ฝ่าเท้า (ภาพเคลื่อนไหว)