กลับสู่ด้านบน

หัวเข่า

การป้องกันอาการบาดเจ็บเข่าเรื้อรัง

STEP
01

เริ่มแปะเทปโดยงอเข่าเล็กน้อย
ปรับมุมของเข่าตามความเจ็บ

STEP
02

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA75F
เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ 75 mm
(เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
ขยาย
รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L
กรรไกรสำหรับตัดเทป
ขยาย

ในการพันเซราพอร์TMเทป
กรุณาดูเอกสาร “การป้องกันการระคายเคืองของผิวหนัง” ประกอบ

ฉีกปลายเทป 75 mm แปะเทปจากด้านบนของต้นขามาล้อมรอบหัวเข่า

STEP
03

การแปะเทปเส้นที่สอง

ตัดเทปให้สั้นกว่าเทปเส้นที่หนึ่งในภาพ 2 ฉีกปลายเทป แปะเทปจากหน้าแข้งขึ้นไปล้อมรอบหัวเข่า

STEP
04

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F
เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ 50 mm
(เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
ขยาย
รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L
กรรไกรสำหรับตัดเทป
ขยาย

กรุณาดูเอกสาร “การป้องกันการระคายเคืองของผิวหนัง” ประกอบ
กรุณาดูเอกสาร “การป้องกันการระคายเคืองของผิวหนัง” ประกอบ

แปะเทป 50 mm ไขว้กันเพื่อกดบริเวณที่เจ็บ

ผลิตภัณฑ์แบทเทิลวินTM ที่ใช้

 • รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA75F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
  75mm
  สี : เบจ
 • รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
  50mm
  สี : เบจ
 • รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L แบทเทิลวินTM
  กรรไกรสำหรับตัดเทป

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทนได้

 • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทน SEHA50F ได้ คือ SEFX50F รหัสผลิตภัณฑ์ SEFX50F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป FX (Serapoa Tape FX) ชนิดฉีกได้ด้วยมือ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
  50mm
  สี : เบจ