กลับสู่ด้านบน

นิ้ว

เมื่อยืดนิ้วแล้วรู้สึกเจ็บ

STEP
01

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ C12F
เทปปิ้งเทป (ชนิดไม่ยืดหยุ่น) 12mm
ขยาย
การแปะเทปแองเคอร์ (Anchor)

ยืดนิ้ว และพันเทปประกบที่ข้อที่จะปกป้อง 2 ตำแหน่ง

STEP
02

การแปะเทปซัพพอร์ต (Support)

งอนิ้วจนกระทั้งมีความรู้สึกเจ็บ ยืดนิ้วคืนเล็กน้อยและแปะเทปซัพพอร์ต (Support) ตั้งแต่เทปแองเคอร์ (Anchor) ที่ปลายนิ้วจนถึงเทปแองเคอร์ (Anchor) ที่โคนนิ้ว

STEP
03

การแปะเทปซัพพอร์ตรูปตัว X (X-type Support)

แปะเทปซัพพอร์ต (Support) 2 เส้นไขว้กันบนข้อที่ต้องการจะปกป้องโดยแปะตั้งแต่เทปแองเคอร์ (Anchor) ที่ปลายนิ้วจนถึงเทปแองเคอร์ (Anchor) ที่โคนนิ้ว

STEP
04

การแปะเทปให้เป็นวงรอบหรือเซอร์คูล่าร์ (Circular)

เพื่อตรึงเทปซัพพอร์ต (Support) ให้แปะเทปบนเทปแองเคอร์ (Anchor) ที่แปะตอนแรก (ภาพที่หนึ่ง) 1 รอบ ก็จะเสร็จเรียบร้อย


ข้อควรระวัง
หากพันแน่นเกินไปอาจทำให้เลือดไหลเวียนได้ไม่ดี
ดังนั้น ให้ระวังไม่ให้ปลายนิ้วกลายเป็นสีแดงคล้ำ ในกรณีที่เมื่อพันเสร็จแล้ว ปลายนิ้วเป็นสีแดงคล้ำ ให้คลายเทปออกโดยเร็ว

ผลิตภัณฑ์แบทเทิลวินTM ที่ใช้

 • รหัสผลิตภัณฑ์ C12F แบทเทิลวินT TM
  เทปปิ้งเทป
  (ชนิดไม่ยืดหยุ่น) 12 mm 
  สี : ขาว 

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทนได้ 

 • รหัสผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทน C12F ได้คือ C12FB รหัสผลิตภัณฑ์ C12FB แบทเทิลวินTM
  คัลเลอร์เทปปิ้งเทป (Colour Taping Tape)
  (ชนิดไม่ยืดหยุ่น) 12 mm
  สี : เบจ 
 • สามารถใช้มือฉีกให้ขาดได้ แต่ถ้าใช้กรรไกรจะสามารถตัดได้อย่างสวยงาม รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L แบทเทิลวินTM
  กรรไกรสำหรับตัดเทป