กลับสู่ด้านบน

นิ้ว

เมื่อยืดนิ้วหัวแม่มือแล้วรู้สึกเจ็บ
ขั้นประยุกต์ 

STEP
01

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ E25FB
เทปปิ้งเทป (ชนิดยืดหยุ่น) 25mm
ขยาย
รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L
กรรไกรสำหรับตัดเทป
ขยาย

กางนิ้วหัวแม่มือออก เริ่มพันจากด้านหลังของข้อมือ

STEP
02

ให้ระมัดระวังการไหลเวียนของเลือดและพันรอบข้อมือ 1 รอบ

STEP
03

กำหนดให้หัวแม่มือเป็นจุดหักมุม และพันให้ไขว้กับโคนนิ้วหัวแม่มือ

STEP
04

ไขว้ที่หัวแม่มือเช่นเดียวกัน โดยพันให้ไขว้กับโคนนิ้วหัวแม่มือ

STEP
05

พันรอบข้อมือ 1 รอบ ก็จะเสร็จเรียบร้อย


ข้อควรระวัง
หากพันแน่นเกินไปอาจทำให้เลือดไหลเวียนได้ไม่ดี
ในกรณีที่เมื่อพันเสร็จแล้ว ปลายนิ้วเป็นสีแดงคล้ำ
ให้คลายเทปออกโดยเร็ว 

ผลิตภัณฑ์แบทเทิลวินTM ที่ใช้ 

  • รหัสผลิตภัณฑ์ E25FB แบทเทิลวินTM
    เทปปิ้งเทป
    (ชนิดยืดหยุ่น) 25mm
    สีเบจ
  • รหัสผลิตภัณฑ์ แบทเทิลวินTM
    แบทเทิลวิน