กลับสู่ด้านบน

หัวเข่า

เมื่อเจ็บด้านในเข่าเวลางอเข่า
ขั้นพื้นฐาน

STEP
01

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ A-220
สเปรย์กาวー
ขยาย

เพื่อป้องกันการเลื่อนของอันเดอร์แรป (Underwrap) ให้พ่นสเปรย์กาวให้ทั่วบริเวณที่พันเทป โดยพ่นห่างจากผิวหนังประมาณ 15-20 ซม.

STEP
02

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ U70F
เทปอันเดอร์แรป (Underwrap)
ขยาย
เทปอันเดอร์แรป (Underwrap)

พันเทปอันเดอร์แรป (Underwrap) จากบริเวณที่ใหญ่ที่สุดของน่องจนถึงบริเวณกลางต้นขา
เอาส้นเท้าวางบนแท่น ให้น้ำหนักตัวมาด้านหน้ารักษาท่านี้ไว้ (วัตถุประสงค์ของการทิ้งน้ำหนักตัวมาด้านหน้าคือเพื่อทำให้กล้ามเนื้อมีการเกร็งตัว)

STEP
03

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ E75F
เทปปิ้งเทป (ชนิดยืดหยุ่น) 75mm
ขยาย
รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L
กรรไกรสำหรับตัดเทป
ขยาย
การแปะเทปแองเคอร์ (Anchor)

สำหรับเทปแองเคอร์ (Anchor) ให้พันเทปชนิดยืดหยุ่น 2 เส้น
โดยเส้นแรกพัน 1 รอบจากด้านหน้าแข้งตรงส่วนปลายล่าง
(น่อง) ของเทปอันเดอร์แรป (Underwrap)
และเส้นที่สอง พัน 1 รอบที่ส่วนปลายบนของเทปอันเดอร์แรป
(Underwrap) (ด้านต้นขา)

STEP
04

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ C50F
เทปปิ้งเทป (ชนิดไม่ยืดหยุ่น) 50 mm/br> ขยาย
การแปะเทปซัพพอร์ต (Support) (เส้นที่หนึ่ง)

ตรวจสอบตำแหน่งของเอ็นด้านใน (ตำแหน่งโดยประมาณจะอยู่ที่จุดตัดของตำแหน่งเมื่อวางนิ้วสองนิ้วที่
แปะเทปเป็นแนวตรงตั้งแต่เทปแองเคอร์ (Anchor) เส้นที่อยู่ด้านล่างไปยังเทปแองเคอร์ (Anchor) เส้นที่อยู่ด้านบนโดยให้แปะเทปซัพพอร์ต
พับขอบเทปบริเวณหัวเข่าเข้าไปด้านในประมาณ 2 mm ระวังไม่ให้เทปขาด (ดูภาพขยายประกอบ)

STEP
05

การแปะเทปซัพพอร์ต (Support) (เส้นที่หนึ่ง) (ต่อ)

ดึงขึ้นจนถึงเทปแองเคอร์ (Anchor) ที่อยู่ด้านบนแล้วแปะเทปซัพพอร์ต (Support)

STEP
06

การแปะเทปซัพพอร์ต (Support) (เส้นที่สอง)

แปะเทปซัพพอร์ตเส้นที่สอง โดยแปะให้ตึงเริ่มจากตำแหน่งหน้าแข้งของเทปแองเคอร์ (Anchor) เส้นที่อยู่ด้านล่าง ผ่านเอ็นด้านใน ไปถึงเทปแองเคอร์ (Anchor) เส้นที่อยู่ด้านบน โดยขณะที่แปะเทปซัพพอร์ตเส้นที่สองบนเอ็นด้านในให้พับขอบเทปเข้าไปด้านในประมาณ 2 mm เช่นเดียวกับเทปซัพพอร์ตเส้นที่หนึ่ง

การแปะเทปซัพพอร์ต (Support) (เส้นที่สาม)

แปะเทปซัพพอร์ตเส้นที่สาม โดยแปะให้ตึงระหว่างเทปซัพพอร์ตเส้นที่หนึ่งและเส้นที่สอง และแปะผ่านเอ็นด้านในไปถึงเทปแองเคอร์ (Anchor) เส้นที่อยู่ด้านบน โดยขณะที่แปะเทปซัพพอร์ตเส้นที่สามบนเอ็นด้านในให้พับขอบเทปเข้าไปด้านในประมาณ 2 mm เช่นเดียวกับเทปซัพพอร์ตเส้นที่หนึ่ง

STEP
07

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ E50F
เทปปิ้งเทป (ชนิดยืดหยุ่น) 50 mm
ขยาย
รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L
กรรไกรสำหรับตัดเทป
ขยาย
การแปะเทปซัพพอร์ต (Support) ด้วยเทปชนิดยืดหยุ่น (3 เส้น )

แปะเทปชนิดยืดหยุ่น 50 mm บนเทปซัพพอร์ตในภาพ 4-6 เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของการแปะเทปซัพพอร์ต (Support) ทั้ง 3 เส้นในภาพ 4-6

STEP
08

แปะเทปชนิดยืดหยุ่น 50 mm บนเทปซัพพอร์ตในภาพ 4-6 เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของการแปะเทปซัพพอร์ต (Support) ทั้ง 3 เส้นในภาพ 4-6
ทำ STEP 7-8 ซ้ำ จำนวน 2-3 ครั้ง ขึ้นกับตามขนาดของร่างกายและประเภทของกีฬา

STEP
09

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ E75F
เทปปิ้งเทป (ชนิดยืดหยุ่น) 75mm
ขยาย
รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L
กรรไกรสำหรับตัดเทป
ขยาย
การแปะเทปให้เป็นวงรอบหรือเซอร์คูล่าร์ (Circular)

แปะเทปเซอร์คูล่าร์ (Circular) บนเทปแองเคอร์ (Anchor)
โดยแปะเป็นวงรอบเทปแองเคอร์ (Anchor) เพื่อยึดเทปซัพพอร์ต(Support)
เทปเซอร์คูล่าร์ (Circular) เส้นที่หนึ่ง แปะบนเทปแองเคอร์
(Anchor) ที่น่อง 1 รอบ และเส้นที่สอง แปะทับ 1/3 ของ
เส้นที่หนึ่ง 1 รอบ ่ต้นขาก็เช่นกัน แปะเทปเซอร์คูล่าร์
(Circular) บน เทปแองเคอร์ (Anchor) จำนวน 2 เส้น เป็นอันเสร็จ
เรียบร้อย

ผลิตภัณฑ์แบทเทิลวินTM ที่ใช้

 • รหัสผลิตภัณฑ์ C50F แบทเทิลวินTM
  เทปปิ้งเทป
  (ชนิดไม่ยืดหยุ่น) 50 mm
  สี : ขาว
 • รหัสผลิตภัณฑ์ E50F แบทเทิลวินTM
  เทปปิ้งเทป
  (ชนิดยืดหยุ่น) 50 mm
  สีเบจ
 • รหัสผลิตภัณฑ์ E75F แบทเทิลวินTM
  เทปปิ้งเทป
  (ชนิดยืดหยุ่น) 75 mm
  สีเบจ
 • รหัสผลิตภัณฑ์ U70F แบทเทิลวินTM
  เทปอันเดอร์แรป (Underwrap)
  สี : เหลือง
 • รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L แบทเทิลวินTM
  กรรไกรสำหรับตัดเทป
 • รหัสผลิตภัณฑ์ A-220 แบทเทิลวินTM
  สเปรย์กาว

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทนได้

 • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทน C50F ได้ คือ C50FB รหัสผลิตภัณฑ์ C50FB แบทเทิลวินTM
  คัลเลอร์เทปปิ้งเทป (Colour Taping Tape)
  (ชนิดไม่ยืดหยุ่น) 50 mm
  สี : เบจ
 • ใช้แทน C50F ได้
  ให้ใช้ 38 mm ตามขนาดของร่างกาย
  รหัสผลิตภัณฑ์ C38F แบทเทิลวินTM
  เทปปิ้งเทป
  (ชนิดไม่ยืดหยุ่น) 38 mm
  สี : ขาว