กลับสู่ด้านบน

ข้อเท้า

การป้องกันข้อเท้าแพลง
แบบคำนึงถึงความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว

อธิบายวิธีการพันเทปเมื่อต้องการป้องกันการเกิดข้อเท้าแพลง

เทคนิคพื้นฐาน > ข้อเท้า

STEP
01

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F
เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ 50 mm
(เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
ขยาย
รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L
กรรไกรสำหรับตัดเทป
ขยาย

ในการพันเซราพอร์TMเทป
กรุณาดูเอกสาร “การป้องกันการระคายเคืองของผิวหนัง” ประกอบ

การแปะเทปเส้นที่หนึ่ง

วางข้อเท้าให้ตั้งฉาก แล้วแปะเทปจากตาตุ่มด้านในไปยังส้นเท้า ให้เหลือปลายเทปตอนเริ่มแปะไว้ประมาณ 1 ซม. เพื่อป้องกันการเกิดการระคายเคืองของผิวหนัง ดึงเทปผ่านส้นเท้าไปยังตาตุ่มด้านนอก แล้วแปะเทปเฉียงขึ้นด้านบน

STEP
02

การแปะเทปเส้นที่หนึ่ง (ต่อ)

ดึงเทปมาถึงบริเวณด้านบนของหน้าแข้ง และเหลือปลายเทปไว้ประมาณ 1 ซม. เช่นเดียวกับตอนเริ่มแปะเทป

STEP
03

การแปะเทปเส้นที่หนึ่ง (ต่อ)

ปิดปลายเทปทั้งสองด้านเพื่อยึดส่วนต้นและส่วนปลายเทป สำหรับการแปะเส้นที่สองเป็นต้นไปก็แปะด้วยวิธีเดียวกันเพื่อป้องกันการเกิดการระคายเคืองของผิวหนัง

STEP
04

ภาพ 3 คือ ภาพที่มองจากด้านนอก

STEP
05

การแปะเทปเส้นที่สอง

การแปะเทปเส้นที่สอง ให้ดึงเทปจากด้านล่างของตาตุ่มผ่านส้นเท้าเป็นเส้นตรงไปยังด้านนอก ให้เหลือปลายเทปตอนเริ่มแปะไว้ประมาณ 1 ซม.

STEP
06

ภาพมองจากด้านนอกหลังจากพันเทปเส้นที่สอง ปิดปลายเทปทั้งสองด้านของเทปเส้นที่สองเพื่อยึดส่วนต้นและส่วนปลายเทป

STEP
07

การแปะเทปเส้นที่สาม

การแปะเทปเส้นที่สาม ให้เริ่มจากด้านบนของเทปเส้นที่สองเล็กน้อย ดึงเทปเฉียงลงด้านล่าง ผ่านส้นเท้าไปทางเอ็นร้อยวายด้านนอก

STEP
08

ภาพทมองจากด้านนอกหลังจากพันเส้นที่สาม จะเห็นได้ว่าเทปเส้นที่สามยื่นออกมาทางเอ็นร้อยหวายมากกว่าเทปเส้นที่สอง。

STEP
09

การแปะเทปเส้นที่สี่

การแปะเทปเส้นที่สี่ ให้ดึงเทปจากด้านข้างของส้นเท้า ผ่านส้นเท้าไปยังหน้าแข้ง

STEP
10

เสร็จเรียบร้อย โดยข้อควรระวังคือวิธีการแปะเพื่อป้องกันการเกิดการระคายเคืองของผิวหนัง

ผลิตภัณฑ์แบทเทิลวินTM ที่ใช้/h2>
 • รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
  50mm
  สี: เบจ
 • รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L แบทเทิลวินTM
  กรรไกรสำหรับตัดเทป

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทนได้

 • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทน SEHA50F ได้ คือ SEFX50F รหัสผลิตภัณฑ์ SEFX50F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป FX (Serapoa Tape FX) ชนิดฉีกได้ด้วยมือ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
  50mm
  สี: เบจ