กลับสู่ด้านบน

ฝ่าเท้า

เมื่อรู้สึกเจ็บฝ่าเท้า (เจ็บอุ้งเท้า)

STEP
01

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ EL50F
เทปปิ้งเทป EL (ชนิดยืดหยุ่น) 50 mm
ขยาย

ดึงเทปจากด้านบนหลังเท้าฝั่งนิ้วหัวแม่เท้าไปยังฝั่งนิ้วก้อย

STEP
02

ดึงเทปไปยังฝ่าเท้าตามภาพ พันเทปจากฝั่งนิ้วก้อยไปยังฝั่งนิ้วหัวแม่เท้า

STEP
03

พันเทปจากด้านบนหลังเท้า ไปยังนิ้วก้อย และด้านในของส้นเท้า เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

STEP
04

พันเทปจากด้านในส้นเท้ามายังด้านนอกและนิ้วหัวแม่เท้า

STEP
05

ทำซ้ำตามภาพ1 ถึง 4

STEP
06

ทำซ้ำตามภาพ1 ถึง 4

STEP
07

พันรอบหลังเท้า 1 รอบเพื่อดึงอุ้งเท้าขึ้น

STEP
08

ที่บริเวณฝ่าเท้า พันให้เทปซ้อนกัน 1 ใน 2 ของเทป เป็นจำนวน 2-3 รอบ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ผลิตภัณฑ์แบทเทิลวินTM ที่ใช้

  • รหัสผลิตภัณฑ์ EL50F แบทเทิลวินTM
    เทปปิ้งเทป EL
    (ชนิดยืดหยุ่น) 50 mm
    สี:ขาว