กลับสู่ด้านบน

เอ็นร้อยหวาย

เมื่อยืดเอ็นร้อยหวายแล้วรู้สึกเจ็บ

STEP
01

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ A-220
รหัสผลิตภัณฑ์
ขยาย

เพื่อป้องกันการเลื่อนของเทปอันเดอร์แรป (Underwrap) ให้พ่นสเปรย์กาวให้ทั่วบริเวณที่พันเทป โดยพ่นห่างจากผิวหนังประมาณ 15-20 ซม.

STEP
02

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ U70F
เทปอันเดอร์แรป (Underwrap)
ขยาย
การแปะเทปอันเดอร์แรป (Underwrap)

พันเทปอันเดอร์แรป (Underwrap) จากหลังเท้าไปยังข้อเท้า
สิ่งสำคัญคือพันเทปให้ตึงเล็กน้อย อย่าให้มีเทปมีมีรอยย่น
รอยบิด หรือช่องว่าง
พันตั้งแต่บริเวณอุ้งเท้าจนถึงบริเวณกลางน่อง

STEP
03

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ E50F
เทปปิ้งเทป (ชนิดยืดหยุ่น) 50 mm
ขยาย
รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L
กรรไกรสำหรับตัดเทป
ขยาย
การแปะเทปแองเคอร์ (Anchor)

พันเทปแองเคอร์ (Anchor) จำนวน 3 เส้น เส้นที่หนึ่งพันรอบบริเวณน่อง 1 รอบ โดยพันทับบนผิวหนังครึ่งหนึ่ง
เส้นที่สอง พันด้านล่างเส้นที่หนึ่งทางฝั่งข้อเท้า 1 รอบโดยพันให้ทับกับเส้นที่หนึ่ง ประมาณ 1 ส่วน 3 ของเส้นที่หนึ่ง
เส้นที่สาม พันรอบบริเวณอุ้งเท้า 1 รอบ ระวังไม่ให้ดึงแรงเกินไป

STEP
04

การแปะเทปซัพพอร์ต (Support)

วางมุมของข้อเท้า ให้อยู่ในสภาพที่งอกลับเล็กน้อยหลังจาก
ที่ยืดเอ็นร้อยหวายแล้วรู้สึกเจ็บ แปะเทปซัพพอร์ต
(Support) เป็นแนวตรงจากเทปแองเคอร์ (Anchor)

STEP
05

การแปะเทปซัพพอร์ต (Support) (ต่อ)

แปะเทปยาวจนถึงเทปแองเคอร์ (Anchor) เส้นที่หนึ่ง กดให้แนบกับผิวหนัง

STEP
06

การแปะเทปซัพพอร์ต (Support) (ต่อ)

ภาพที่มองจากด้านหลัง

STEP
07

การแปะเทปซัพพอร์ตรูปตัว X (X-type Support)

แปะเทปซัพพอร์ตรูปตัว X (X-type Support) จำนวน 2 เส้นให้ไขว้กันที่เอ็นร้อยหวาย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของการแปะเทปซัพพอร์ต (Support)
เริ่มจากการแปะเทปซัพพอร์ตรูปตัว X (X-type Support) เส้นที่หนึ่ง โดยเริ่มแปะจากเทปแองเคอร์ (Anchor) เส้นที่สามที่อยู่ที่ฝ่าเท้า ผ่านด้านในส้นเท้า

STEP
08

การแปะเทปซัพพอร์ตรูปตัว X (X-type Support) (ต่อ)

ตัดเทปซัพพอร์ตรูปตัว X (X-type Support) ที่ตำแหน่งเทปแองเคอร์ (Anchor) เส้นที่หนึ่ง แล้วแปะเทป

STEP
09

การแปะเทปซัพพอร์ตรูปตัว X (X-type Support) (ต่อ)

การแปะเทปซัพพอร์ตรูปตัว X (X-type Support) เส้นที่สอง เริ่มแปะจากเทปแองเคอร์ (Anchor) เส้นที่สามที่อยู่ที่ฝ่าเท้า ผ่านด้านนอกส้นเท้า

STEP
10

การแปะเทปซัพพอร์ตรูปตัว X (X-type Support) (ต่อ)

ตัดเทปซัพพอร์ตรูปตัว X (X-type Support) ที่ตำแหน่งเทปแองเคอร์ (Anchor) เส้นที่หนึ่ง แล้วแปะเทป

STEP
11

การแปะเทปให้เป็นวงรอบหรือเซอร์คูล่าร์ (Circular)

พันเทป 1 รอบที่ตำแหน่งเทปแองเคอร์ (Anchor) เส้นที่หนึ่ง เส้นที่สอง และเส้นที่สาม เพื่อยึดเทปซัพพอร์ต (Support) และเทปซัพพอร์ตรูปตัว X (X-type Support)

ผลิตภัณฑ์แบทเทิลวินTM ที่ใช้

 • รหัสผลิตภัณฑ์ E50F แบทเทิลวินTM
  เทปปิ้งเทป
  (ชนิดยืดหยุ่น) 50 mm
  สีเบจ
 • รหัสผลิตภัณฑ์ U70F แบทเทิลวินTM
  เทปอันเดอร์แรป (Underwrap)
  สี:เหลือง
 • รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L แบทเทิลวินTM
  กรรไกรสำหรับตัดเทป
 • รหัสผลิตภัณฑ์ A-220 แบทเทิลวินTM
  สเปรย์กาว