กลับสู่ด้านบน

ไหล่

การป้องกันการเจ็บไหล่
ขั้นพื้นฐาน

STEP
01

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ E75F
เทปปิ้งเทป (ชนิดยืดหยุ่น) 75 mm
ขยาย
รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L
กรรไกรสำหรับตัดเทป
ขยาย
เทปแองเคอร์ (Anchor)

เอามือด้านที่จะพันเทปแตะที่เอว และหันหน้าไปอีกทาง
หนึ่ง เกร็งแขนให้ใหญ่ขึ้นแล้วพันเทปเส้นที่หนึ่ง 1 รอบ
ระวังไม่ให้เทปแองเคอร์ (Anchor) รัดแน่นเกิน
ส่วนเทปเส้นที่สอง ให้แปะตั้งแต่ด้านหน้าบริเวณ
หน้าอก ผ่านต้นคอไปจนถึงด้านหลังบริเวณกลางหลัง

STEP
02

การแปะเทปซัพพอร์ต (Support)

ดึงให้เป็นแนวตรงตั้งแต่เทปแองเคอร์ (Anchor) ที่แขน
ไปจนถึงเทปแองเคอร์ (Anchor) ที่ไหล่

STEP
03

การพันแบบซัพพอร์ต (Support) (ต่อ)

ดังเช่นในภาพ แปะส่วนปลายของเทปซัพพอร์ต (Support)
บนเทปแองเคอร์ (Anchor) ที่อยู่ตรงหัวไหล่โดยผ่าน
บริเวณส่วนที่นูนขึ้นมาตรงกลางของข้อต่อส่วนบนของหัวไหล่

STEP
04

การแปะเทปซัพพอร์ตรูปตัว X (X-type Support)

ดังเช่นในภาพ เทปเส้นที่สอง และเส้นที่สามจะแปะตั้งแต่
เทปแองเคอร์ (Anchor) ที่แขนไปยังเทปแองเคอร์
(Anchor) ที่ไหล่ โดยให้เทปซัพพอร์ต (Support)
เส้นที่หนึ่งอยู่ตรงกลาง และให้เทปไขว้กันที่บริเวณส่วนที่นูนขึ้นมา
ตรงกลางของข้อต่อส่วนบนของหัวไหล่
(ไขว้กันที่หัวไหล่)

STEP
05

การแปะเทปให้เป็นวงรอบหรือเซอร์คูล่าร์ (Circular)

เพื่อตรึงเทปซัพพอร์ต (Support) และเทปซัพพอร์ตรูปตัว X (X-type Support) ให้พันเทปเซอร์คูล่าร์บนเทปแองเคอร์ (Anchor) เส้นที่หนึ่งและเส้นที่สอง

ผลิตภัณฑ์แบทเทิลวินTM ที่ใช้

  • รหัสผลิตภัณฑ์ E75F แบทเทิลวินTM
    เทปปิ้งเทป
    (ชนิดยืดหยุ่น) 75 mm
    เบจ
  • รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L แบทเทิลวินTMTM
    กรรไกรสำหรับตัดเทป