กลับสู่ด้านบน

หัวเข่า

ในกรณีที่มีอาการเจ็บเข่าหลงเหลืออยู่

อธิบายวิธีการพันเทปกรณีที่มีอาการเจ็บเข่าหลงเหลืออยู่

เทคนิคพิ้นฐาน > หัวเข่า

STEP
01

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F
เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ 50 mm
(เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
ขยาย
รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L
กรรไกรสำหรับตัดเทป
ขยาย

ในการพันเซราพอร์TMเทป
กรุณาดูเอกสาร “การป้องกันการระคายเคืองของผิวหนัง” ประกอบ

การแปะเทปเส้นที่หนึ่ง

แปะเทปโดยงอเข่าเล็กน้อย
แปะเทปโดยค่อย ๆ ดึงเทปจากบริเวณด้านนอกของหน้าแข้งซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างของหัวเข่า ผ่านด้านในหัวเข่า ไปถึงด้านนอกของต้นขา

STEP
02

แปะเทปที่ด้านนอกของต้นขา

STEP
03

การแปะเทปเส้นที่สอง

แปะเทปโดยค่อย ๆ ดึงเทปจากบริเวณด้านในของหน้าแข้งซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างของหัวเข่า ผ่านด้านนอกหัวเข่า ไปถึงด้านนอกของต้นขา

STEP
04

การแปะเทปเส้นที่สาม

แปะเทปให้ทับเส้นที่หนึ่งเล็กน้อย และค่อย ๆ ดึงเทปจากบริเวณด้านนอกของหัวเข่า ผ่านด้านในหัวเข่า ไปถึงด้านในของต้นขา

ผลิตภัณฑ์แบทเทิลวินTM ที่ใช้

 • รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
  50mm
  สี : เบจ
 • รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L แบทเทิลวินTM
  กรรไกรสำหรับตัดเทป

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทนได้

 • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทน SEHA50F ได้ คือ SEFX50F รหัสผลิตภัณฑ์ SEFX50F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป FX (Serapoa Tape FX) ชนิดฉีกได้ด้วยมือ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
  50mm
  สี : เบจ