กลับสู่ด้านบน

แขน ข้อศอก

เมื่อยืดแขนออกแล้วรู้สึกเจ็บ

STEP
01

พิจารณาว่าจะใช้หรือไม่ตามความชอบ

รหัสผลิตภัณฑ์ A-220
สเปรย์กาว
ขยาย

เพื่อป้องกันการเลื่อนของอันเดอร์แรป (Underwrap) ให้พ่นสเปรย์กาวให้ทั่วบริเวณที่พันเทป โดยพ่นห่างจากผิวหนังประมาณ 15-20 ซม.


STEP
02

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ U70F
เทปอันเดอร์แรป (Underwrap)
ขยาย
เทปอันเดอร์แรป (Underwrap)

พันเทปอันเดอร์แรป (Underwrap)
เวลาพันเทป ให้กำมือและเกร็งกล้ามเนื้อแขน (ให้แขนใหญ่ขึ้น) แล้วจึงพัน

STEP
03

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ E50F
เทปปิ้งเทป (ชนิดยืดหยุ่น) 50mm
ขยาย
รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L
กรรไกรสำหรับตัดเทป
ขยาย
การแปะเทปแองเคอร์ (Anchor)

สำหรับเทปแองเคอร์ (Anchor) ให้พันเทปชนิดยืดหยุ่น 2 เส้น โดยเส้นแรกพัน 1 รอบที่ส่วนปลายของเทปอันเดอร์แรป (Underwrap) (ด้านปลายแขน) และเส้นที่สอง พัน 1

STEP
04

การแปะเทปซัพพอร์ต (Support)

ยืดแขนออกจนกระทั่งรู้สึกเจ็บแล้วงอแขนกลับเล็กน้อย แปะเทปซัพพอร์ต (Support) ตั้งแต่เทปแองเคอร์ (Anchor) ที่ด้านปลายแขนจนถึงเทปแองเคอร์ (Anchor) ที่ด้านต้นแขน
ปรับขอบเขตการเคลื่อนไหวของข้อตามความยาวของเทปซัพพอร์ต (Support)

STEP
05

การแปะเทปซัพพอร์ต (Support)

แปะให้ไขว้กันที่กลางแขน

STEP
06

การแปะเทปให้เป็นวงรอบหรือเซอร์คูล่าร์ (Circular)

เพื่อตรึงเทปซัพพอร์ต (Support) ให้แปะเทปบนเทป
แองเคอร์ (Anchor) ที่แปะตอนแรก 1 รอบ ก็จะเสร็จ
เรียบร้อย

ผลิตภัณฑ์แบทเทิลวินTM ที่ใช้

 • รหัสผลิตภัณฑ์ U70F バトルウィンTM
  เทปอันเดอร์แรป (Underwrap)
  สี : เหลือง
 • รหัสผลิตภัณฑ์ E50F แบทเทิลวินTM
  เทปปิ้งเทป
  (ชนิดยืดหยุ่น) 50 mm
  สีเนื้อ
 • รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L แบทเทิลวินTM
  กรรไกรสำหรับตัดเทป
 • รหัสผลิตภัณฑ์ A-220 แบทเทิลวินTM
  สเปรย์กาว