กลับสู่ด้านบน

หัวเข่า

เมื่อเจ็บด้านในเข่าเวลางอเข่า
แบบคำนึงถึงความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว

อธิยายวิธีพันเทปเมื่อเจ็บด้านในเข่าเวลางอเข่า (แบบคำนึงถึงความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว)

เทคนิคพื้นฐาน > หัวเข่า

STEP
01

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F
เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ 50 mm
(เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
ขยาย
รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L
กรรไกรสำหรับตัดเทป
ขยาย

ในการพันเซราพอร์TMเทป
กรุณาดูเอกสาร “การป้องกันการระคายเคืองของผิวหนัง” ประกอบ

การแปะเทปเส้นที่หนึ่ง

แปะเทปโดยงอเข่าเล็กน้อย
เริ่มแปะเทปจากหน้าแข้งด้านนอกซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างหัวเข่า แปะผ่านเอ็นด้านใน (ตำแหน่งโดยประมาณจะอยู่ที่จุดตัดของตำแหน่งเมื่อวางนิ้วสองนิ้วที่ด้านในของหัวเข่า และตำแหน่งเมื่อวางนิ้วหนึ่งนิ้วที่ด้านล่างหัวเข่า) แปะโดยดึงเทปออกไปทางด้านนอกต้นขาเล็กน้อย

STEP
02

ดึงเทปจนถึงบริเวณกระดูกเอว (ข้าง ๆ ก้น) แล้วจึงแปะเทป

STEP
03

การแปะเทปเส้นที่สอง

แปะเทปโดยค่อย ๆ ดึงเทปจากด้านในหน้าแข้งซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างหัวเข่า ผ่านด้านนอกหัวเข่า จนมาถึงกระดูกต้นขา (ข้าง ๆ บั้นทาย)

STEP
04

การแปะเทปเส้นที่สาม และ เส้นที่สี่

เตรียมเทป 2 เส้น ยาวประมาณ 20 ซม. แปะเทปให้ยาวถึงด้านล่าง (ประมาณ 1 ซม.) ค่อยๆแปะเทปเส้นที่หนึ่งให้ตึงจากบริเวณใต้หัวเข่าด้านนอกไปยังหัวเข่าด้านใน และค่อยๆแปะเทปเส้นที่สองให้ตึงจากบริเวณใต้หัวเข้าด้านในไปยังหัวเข่าด้านนอก

ผลิตภัณฑ์แบทเทิลวินTM ที่ใช้

 • รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
  50mm
  สี : เบจ
 • รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L แบทเทิลวินTM
  กรรไกรสำหรับตัดเทป

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทนได้

 • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทน SEHA50F ได้ คือ SEFX50F รหัสผลิตภัณฑ์ SEFX50F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป FX (Serapoa Tape FX) ชนิดฉีกได้ด้วยมือ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
  50mm
  สี : เบจ