กลับสู่ด้านบน

ข้อเท้า

การป้องกันข้อเท้าแพลง
การป้องกันข้อเท้าแพลง

อธิบายวิธีการพันเทปเมื่อต้องการป้องกันการเกิดข้อเท้าแพลง

เทคนิคพื้นฐาน > ข้อเท้า

STEP
01

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ A-220
สเปรย์กาว
ขยาย

พ่นสเปรย์ให้ทั่วบริเวณที่จะพันเทป โดยพ่นห่างจากผิวหนัง
ประมาณ 15-20 ซม. เพื่อป้องกันการเลื่อนของเทป
อันเดอร์แรป (Underwrap)

STEP
02

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ U70F
เทปอันเดอร์แรป (Underwrap)
ขยาย
เทปอันเดอร์แรป (Underwrap)

วางข้อเท้าให้ตั้งฉาก แล้วพันเทปอันเดอร์แร
(Underwrap) จากหลังเท้าไปยังข้อเท้า

สิ่งสำคัญคือพันเทปให้ตึงเล็กน้อย อย่าให้มีเทปมีมีรอยย่น
รอยบิด หรือช่องวาง
พันขึ้นมาจนถึงตำแหน่งที่ห่างจากตาตุ่มด้านในเป็นระยะ 1 กำมือ

STEP
03

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ C38F
เทปปิ้งเทป (ชนิดไม่ยืดหยุ่น) 38 mm
ขยาย
การแปะเทปแองเคอร์ (Anchor)

พันเทปแองเคอร์ (Anchor) จำนวน 2 เส้น เส้นที่หนึ่งพันทับบนผิวหนังครึ่งหนึ่ง โดยพันแน่นเล็กน้อย 1 รอบ
ส่วนเส้นที่สอง พัน 1 รอบโดยพันให้ทับกับเส้นที่หนึ่ง ประมาณ 1 ส่วน 3 ของเส้นที่หนึ่ง

STEP
04

การแปะเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) (เส้นที่หนึ่ง)

เทปสเตอร์อัพ (Stirrup) คือเทปที่แปะจากด้านในของเท้าไปยังด้านนอกของเท้า
เทปสเตอร์อัพ (Stirrup) เส้นที่หนึ่ง เริ่มแปะจากปลายด้านบนของเทปแองเคอร์ (Anchor) ไปยังข้อเท้า สิ่งสำคัญคือแปะในทิศทางตั้งฉากกับฝ่าเท้า เพื่อแปะทับด้านหลังตาตุ่มประมาณครึ่งหนึ่ง

STEP
05

การแปะเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) (เส้นที่หนึ่ง) (ต่อ)

แปะเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) ผ่านใต้ส้นเท้าจนถึงเทปแองเคอร์ (Anchor) ด้านนอก โดยดึงเทปไปถึงเทปแองเคอร์ (Anchor) ด้านนอก และตัดเทปให้สั้นเล็กน้อย สิ่งสำคัญคือ ให้กดบริเวณที่เริ่มแปะเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) ไว้และดึงไปด้านนอกแรง ๆ

STEP
06

การแปะเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) (เส้นที่หนึ่ง) (ต่อ)

ภาพมองจากด้านนอก

STEP
07

การแปะเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) (เส้นที่สอง)

แปะเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) เส้นที่สองตามภาพ โดยให้เทป
ซ้อนกับด้านหน้าของเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) เส้นที่หนึ่ง
ประมาณ 5mm แล้วแปะเทปในแนวเฉียงลงไปด้านล่าง
ให้ไขว้กับเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) เส้นที่หนึ่ง ที่บริเวณใต้
ส้นเท้า ดีงไปด้านนอกแรง ๆ ระวังไม่ให้ดึงเทปสเตอร์อัพ
(Stirrup) เส้นที่สอง แรงกว่าเส้นที่หนึ่ง

STEP
08

การแปะเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) (เส้นที่สอง) (ต่อ)

ภาพมองจากด้านนอก เทปสเตอร์อัพ (Stirrup) เส้นที่สอง จะยื่นออกมาด้านหลังเส้นที่หนึ่ง

STEP
09

การแปะเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) (เส้นที่สาม)

แปะเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) เส้นที่สามตามภาพ โดยให้เทปซ้อนกับด้านหลังของเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) เส้นที่หนึ่งประมาณ 5 mm

STEP
10

การแปะเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) (เส้นที่สาม) (ต่อ)

ภาพมองจากด้านนอก เทปสเตอร์อัพ (Stirrup) เส้นที่สาม จะยื่นออกมาด้านหน้าเส้นที่หนึ่ง

STEP
11

การแปะเทปเกือกม้า (Horseshoe)

คือเทปที่เสริมความแข็งแรงให้กับเทปสเตอร์อัพ (Stirrup)
ทั้งสองด้าน สิ่งสำคัญคือการแปะเทปเกือกม้า (Horseshoe)
เส้นที่หนึ่ง ให้อยู่ตรงกลางบริเวณที่เอ็นร้อยหวายติดกับ
กระดูกส้นเท้า ข้อควรระวังคือทิศทางในการแปะเทป ให้แปะ
เทปเกือกม้า (Horseshoe) ตั้งฉากกับเอ็นร้อยหวาย ส่วนเทป
เกือกม้า (Horseshoe) เส้นที่สอง และเส้นที่สาม ให้แปะซ้อน
กันประมาณ 1 ใน 3 โดยแปะไปในทิศทางไปยังข้อเท้า
และแปะให้ยาวเกินเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) ออกมาประมาณ
2-3 ซม. ทั้งด้านในและด้านนอก

STEP
12

การแปะเทปเกือกม้า (Horseshoe)

ภาพที่มองจากด้านนอก

STEP
13

การแปะเทปให้เป็นวงรอบหรือเซอร์คูล่าร์ (Circular)

เมื่อแปะเทปเกือกม้า (Horseshoe) ทั้ง 3 เส้นเสร็จแล้ว จะเปลี่ยนเป็นการพันเทป 1 รอบ โดยพันเทปหนึ่งรอบแล้วตัด ทำซ้ำไปเรื่อยๆจนถึงตำแหน่งเทปแองเคอร์ (Anchor) ของภาพ 3 ข้อควรระวังคือพันเทปในแนวตั้งฉากกับแนวเอ็นร้อยหวายเช่นเดียวกับเทปเกือกม้า (Horseshoe)

STEP
14

การแปะเทปแบบเลข 8 (Figure Eight)

คือการแปะเทปที่ทำให้ข้อเท้ามั่นคง
เริ่มพันจากด้านนอกตาตุ่ม ผ่านตำแหน่งด้านบนของหลังเท้า (◆)
พันผ่านด้านในอ้อมไปยังฝ่าเท้าและดึงเทปออกมาด้านนอกอีกครั้ง

STEP
15

การแปะเทปแบบเลข 8 (Figure Eight) (ต่อ)

พันเทปให้ไขว้กันที่ตำแหน่งด้านบนของหลังเท้า (◆)

STEP
16

เสร็จเรียบร้อย

ผลิตภัณฑ์แบทเทิลวินTM ที่ใช้

 • รหัสผลิตภัณฑ์ C38F แบทเทิลวินTM
  เทปปิ้งเทป
  (ชนิดไม่ยืดหยุ่น) 38 mm
  สี : ขาว
 • รหัสผลิตภัณฑ์ U70F แบทเทิลวินTM
  เทปอันเดอร์แรป (Underwrap)
  สี : เหลือง
 • รหัสผลิตภัณฑ์ A-220 แบทเทิลวินTM
  สเปรย์กาว

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทนได้

 • รหัสผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทน C38F ได้ C38FB รหัสผลิตภัณฑ์ C38FB แบทเทิลวินTM
  คัลเลอร์เทปปิ้งเทป (Colour Taping Tape)คัลเลอร์เทปปิ้งเทป (Colour Taping Tape)
  (ชนิดไม่ยืดหยุ่น) 38 mmสี : เบจ
 • สามารถใช้มือฉีกให้ขาดได้ แต่ถ้าใช้กรรไกรจะสามารถตัดได้อย่างสวยงาม รหัสผลิตภัณฑ์ TS160 L รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L แบทเทิลวินTM
  กรรไกรสำหรับตัดเทป