กลับสู่ด้านบน

แขน ข้อศอก

การป้องกันการเจ็บข้อศอกด้านนอก
(Tennis Elbow)

อธิบายวิธีพันเทปสำหรับกรณี Tennis/Golf Elbow

เทคนิคพื้นฐาน > ข้อศอก

STEP
01

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F
เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ 50 mm
(เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
ขยาย
รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L
กรรไกรสำหรับตัดเทป
ขยาย

ในการพันเซราพอร์TMเทป
กรุณาดูเอกสาร “การป้องกันการระคายเคืองของผิวหนัง” ประกอบ

งอข้อศอกตามภาพที่หนึ่ง


บริเวณที่วงกลมสีแดงในภาพที่หนึ่ง เป็นบริเวณที่จะพันเทปเพื่อป้องกันการเจ็บข้อศอกด้านนอก

STEP
02

แปะเทปตั้งแต่โคนนิ้วหัวแม่มือไปจนถึงด้านบนของข้อศอก

STEP
03

เสร็จเรียบร้อย

ผลิตภัณฑ์แบทเทิลวินTM ที่ใช้

 • รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ 50 mm
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape) 50 mm
  สี: เบจ
 • รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L แบทเทิลวินTM
  กรรไกรสำหรับตัดเทป

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทนได้

 • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทนได้ คือผลิตภัณฑ์รหัส SEHA50F รหัสผลิตภัณฑ์ SEFX50F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป FX (Serapoa Tape FX) ชนิดฉีกได้ด้วยมือ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape) 50 mm
  สี : เบจ