กลับสู่ด้านบน

เอว

การพยุงเอว (เสริมความแข็งแรงของเอว)

STEP
01

เอามือทั้งสองวางบนแท่น และยืนท่าโน้มไปข้างหน้าโดยไม่งอเอว

STEP
02

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F
เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ 50 mm
(เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
ขยาย

ในการพันเซราพอร์TMเทป
กรุณาดูเอกสาร “การป้องกันการระคายเคืองของผิวหนัง” ประกอบ

ตัดเซราพอร์TMเทปให้สั้นกว่าความกว้างของเอวเล็กน้อย (4 เส้น) ดึงปลายเทปทั้งสองข้างให้ตึง แปะเทปเส้นที่หนึ่ง ลงไปในแนวเฉียงบริเวณด้านล้างของส่วนที่เจ็บ ส่วนเทปเส้นที่สอง ไขว้กับเทปเส้นที่หนึ่ง และกระดูกสันหลัง

STEP
03

นี่คือภาพที่ดูจากด้านหน้า ให้ปลายเทปยาวมาถึงบริเวณกล้ามเนื้อท้อง

STEP
04

แปะเทปเส้นที่สาม ให้ซ้อนกับครึ่งบนของเส้นที่หนึ่ง และแปะเทปเส้นที่สี่ ให้ซ้อนกับครึ่งบนของเส้นที่สอง ก็จะเสร็จเรียบร้อย

ผลิตภัณฑ์แบทเทิลวินTM ที่ใช้

 • รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
  50mm
  สี : เบจ

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทนได้

 • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทน SEHA50F ได้ คือ SEFX50F รหัสผลิตภัณฑ์ SEFX50F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป FX (Serapoa Tape FX) ชนิดฉีกได้ด้วยมือ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
  50mm
  สี : เบจ