กลับสู่ด้านบน

ไหล่

การป้องกันการเจ็บไหล่
แบบคำนึงถึงความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว

STEP
01

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA75F
เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ 75 mm
(เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
ขยาย
รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L
กรรไกรสำหรับตัดเทป
ขยาย

ในการพันเซราพอร์TMเทป
กรุณาดูเอกสาร “การป้องกันการระคายเคืองของผิวหนัง” ประกอบ

การแปะเทปเส้นที่หนึ่ง

เอามือด้านที่จะพันเทปแตะที่เอว และหันหน้าไปอีกทางหนึ่ง
เทปเส้นที่หนึ่ง ให้ดึงเป็นแนวตรงจากด้านบนข้อศอก
ไปยังคอ

STEP
02

ดึงเทปผ่านตรงกลางหัวไหล่ขึ้นไปยังต้นคอและแปะเทป

STEP
03

การแปะเทปเส้นที่สอง

ดึงเทปไปที่ด้านหน้าของไหล่ โดยให้แนวเทปอยู่ข้างหลัง
ของเทปเส้นที่หนึ่ง ผ่านไปยังตรงกลางหัวไหล่ที่นูนขึ้น
และแปะเทปตรงด้านบนของหน้าอก

STEP
04

การแปะเทปเส้นที่สาม

ดึงเทปไปที่ด้านหลังของไหล่ โดยให้แนวเทปอยู่ข้างหน้า
ของเทปเส้นที่หนึ่ง ผ่านไปยังตรงกลางหัวไหล่ที่นูนขึ้น
และแปะเทปตรงด้านบนของแผ่นหลัง

ผลิตภัณฑ์แบทเทิลวินTM ที่ใช้

  • รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA75F แบทเทิลวินTM
    เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ
    (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape) 75 mm
    สี : เบจ
  • รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L แบทเทิลวินTM
    กรรไกรสำหรับตัดเทป