กลับสู่ด้านบน

น่อง

การป้องกันกล้ามเนื้อน่องฉีกขาด

การป้องกันกล้ามเนื้อน่องฉีกขาด

เทคนิคพื้นฐาน > น่อง

STEP
01

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F
เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ
(เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
ขยาย
รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L
กรรไกรสำหรับตัดเทป
ขยาย

ในการพันเซราพอร์TMเทป
กรุณาดูเอกสาร “การป้องกันการระคายเคืองของผิวหนัง” ประกอบ

การแปะเทปเส้นที่หนึ่ง

แปะเทปตามภาพ 1โดยให้บริเวณที่รู้สึกผิดปกติอยู่ตรงกลาง
เวลาแปะเทปให้ตัดปลายเทปทั้ง 2 ด้านเข้าไปด้านละประมาณ 2 ซม.

STEP
02

การแปะเทปเส้นที่สอง

แปะเทปเฉียงจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนตามภาพ

STEP
03

การแปะเทปเส้นที่สาม

แปะเทปไขว้กับเส้นที่สอง จากด้านล่างขึ้นด้านบน

STEP
04

การแปะเทปเส้นที่สี่

แปะเทปเช่นเดียวกับภาพ 2 และ 3 โดยแปะเทปไล่ขึ้นไปตามน่อง

STEP
05

การแปะเทปเส้นที่ห้าและเส้นที่หก

แปะเทปเช่นเดียวกับภาพ 2 และ 3 โดยแปะเทปไล่ขึ้นไปตามน่องจนคลุมเทปที่แปะในภาพ 1

STEP
06

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ KB50F
ผ้าพันชนิดมีกาวในตัว 50 mm
ขยาย

พันโดยใช้ผ้าพันชนิดมีกาวในตัว

STEP
07

เสร็จเรียบร้อย


เวลาออกกำลังกาย ขอแนะนำให้ใช้เทปปิ้งเทปชนิดยืดหยุ่น EL50F

ผลิตภัณฑ์แบทเทิลวินTM ที่ใช้

 • รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
  50mm
  สี : เบจ
 • รหัสผลิตภัณฑ์ KB50F แบทเทิลวินTM
  ผ้าพันชนิดมีกาวในตัว
  50mm
  สี : เบจ
 • รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L แบทเทิลวินTM
  กรรไกรสำหรับตัดเทป

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทนได้

 • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทน SEHA50F ได้คือ SEFX50F รหัสผลิตภัณฑ์ SEFX50F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป FX (Serapoa Tape FX) ชนิดฉีกได้ด้วยมือ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
  50mm
  สี : เบจ
 • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทน KB50F ได้ คือ EL50F รหัสผลิตภัณฑ์ EL50F แบทเทิลวินTM
  เทปปิ้งเทป EL
  (ชนิดยืดหยุ่น) 50 mm
  สี : ขาว