กลับสู่ด้านบน

นิ้ว

เมื่องอนิ้วแล้วรู้สึกเจ็บ

แนะนำวิธีการพันเทปเมื่องอนิ้วแล้วรู้สึกเจ็บ

เทคนิคพื้นฐาน > นิ้ว

STEP
01

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ C12F
เทปปิ้งเทป (ชนิดไม่ยืดหยุ่น) 12mm
ขยาย
การแปะเทปแองเคอร์ (Anchor)

ยืดนิ้ว และพันเทปประกบที่ข้อที่จะปกป้อง 2 ตำแหน่ง

STEP
02

การแปะเทปซัพพอร์ต (Support)

งอนิ้วจนกระทั้งมีความรู้สึกเจ็บ ยืดนิ้วคืนเล็กน้อยและแปะเทปซัพพอร์ต (Support) ตั้งแต่ เทปแองเคอร์ (Anchor) ที่ปลายนิ้วจนถึงเทปแองเคอร์ (Anchor) ที่โคนนิ้ว

STEP
03

การแปะเทปซัพพอร์ตรูปตัว X (X-type Support) X

แปะเทปซัพพอร์ต (Support) 2 เส้นไขว้กันบนข้อที่เจ็บ โดยแปะตั้งแต่เทปแองเคอร์ (Anchor) ที่ปลายนิ้วจนถึงเทปแองเคอร์ (Anchor) ที่โคนนิ้ว

STEP
04

การแปะเทปให้เป็นวงรอบหรือเซอร์คูล่าร์ (Circular)

เพื่อตรึงเทปซัพพอร์ต (Support) ให้แปะเทปบนเทป
แองเคอร์ (Anchor) ที่แปะตอนแรก (ภาพที่หนึ่ง) 1 รอบ
ก็จะเสร็จเรียบร้อย

STEP
05

เสร็จเรียบร้อย

ข้อควรระวัง
หากพันแน่นเกินไปอาจทำให้เลือดไหลเวียนได้ไม่ดี
ดังนั้น ให้ระวังไม่ให้ปลายนิ้วกลายเป็นสีแดงคล้ำ ในกรณีที่เมื่อพันเสร็จแล้ว ปลายนิ้วเป็นสีแดงคล้ำ ให้คลายเทปออกโดยเร็ว

ผลิตภัณฑ์แบทเทิลวินTM ที่ใช้

 • รหัสผลิตภัณฑ์ C12F แบทเทิลวินTM
  เทปปิ้งเทป
  (ชนิดไม่ยืดหยุ่น) 12 mm
  สี : ขาว

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทนได้

 • รหัสผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทน C12F ได้คือ C12FB รหัสผลิตภัณฑ์ C12FB แบทเทิลวินTM
  คัลเลอร์เทปปิ้งเทป (Colour Taping Tape)
  (ชนิดไม่ยืดหยุ่น) 12 mm
  สี : เบจ
 • สามารถใช้มือฉีกให้ขาดได้ แต่ถ้าใช้กรรไกรจะสามารถตัดได้อย่างสวยงาม รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L แบทเทิลวินTM
  กรรไกรสำหรับตัดเทป