กลับสู่ด้านบน

ฝ่าเท้า

เมื่อรู้สึกเจ็บหรือเมื่อยฝ่าเท้า

อธิบายวิธีพันเทปเมื่อรู้สึกเจ็บหรือเมื่อยฝ่าเท้า

เทคนิคพื้นฐาน > ฝ่าเท้า

STEP
01

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F
เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ 50 mm
(เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
ขยาย
รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L
กรรไกรสำหรับตัดเทป
ขยาย

ในการพันเซราพอร์TMเทป
กรุณาดูเอกสาร “การป้องกันการระคายเคืองของผิวหนัง” ประกอบ

การแปะเทปเส้นที่หนึ่ง

เริ่มแปะจากด้านนอกของนิ้วก้อยของนิ้วเท้า ดึงเฉียงไปทางฝ่าเท้า ไปที่ส้นเท้า

STEP
02

การแปะเทปเส้นที่หนึ่ง (ต่อ)

พันที่ด้านหลังส้นเท้า ดึงเทปไปทางนิ้วหัวแม่เท้า ผ่านด้านล่างของเนินโคนนิ้วหัวแม่เท้า ตัดเทปแล้วแปะเทปยึดไว้ที่บนหลังเท้า

STEP
03

การแปะเทปเส้นที่สอง

แปะเทปที่อุ้งเท้าค่อนไปทางส้นเท้า ดึงเทปพาดอุ้งเท้าจากด้านนอกเข้ามาทางด้านใน ตัดเทปแล้วแปะเทปยึดไว้ที่บนหลังเท้า

STEP
04

การแปะเทปเส้นที่สาม

แปะเทปเส้นที่สาม ทับกับเทปเส้นที่สอง ประมาณ 1 ใน 3 ของเทปเส้นที่สองโดยไม่ให้ทับเนินโคนหัวแม่เท้า ดึงเทปพาดอุ้งเท้าจากด้านนอกเข้ามาทางด้านใน ตัดเทปแล้วแปะเทปยึดไว้ที่บนหลังเท้า

STEP
05

การแปะเทปเส้นที่สี่

แปะเทปข้างเท้าโดยแปะเทปให้คลุมตั้งแต่โคนนิ้วหัวแม่เท้าไปยังส้นเท้า

STEP
06

การแปะเทปเส้นที่สี่ (ต่อ)

ดึงเทปผ่านส้นเท้า ตัดเทปที่ข้าง ๆ โคนนิ้วก้อย แล้วแปะเทปยึดไว้ที่โคนนิ้วก้อย

STEP
07

เสร็จเรียบร้อย

ผลิตภัณฑ์แบทเทิลวินTM ที่ใช้

 • รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape) 50mm
  สี: เบจ
 • รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L แบทเทิลวินTM
  กรรไกรสำหรับตัดเทป

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทนได้

 • สามารถใช้แทน SEHA50F ได้
  ※ให้ใช้ 38 mm ตามขนาดของเท้า รหัสผลิตภัณฑ์ SEAH38F
  รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA38F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
  38mm
  สี: เบจ
 • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทน SEHA50F ได้ คือ SEFX50F รหัสผลิตภัณฑ์ SEFX50F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป FX (Serapoa Tape FX) ชนิดฉีกได้ด้วยมือ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
  50mm
  สี: เบจ
 • สามารถใช้แทน SEHA50F ได้
  ※ให้ใช้ 38 mm ตามขนาดของเท้า รหัสผลิตภัณฑ์ SEAH38F
  รหัสผลิตภัณฑ์ SEFX38F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป FX (Serapoa Tape FX) ชนิดฉีกได้ด้วยมือ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
  38m
  สี: เบจ