กลับสู่ด้านบน

ฝ่าเท้า

การป้องกันการเมื่อยฝ่าเท้า

STEP
01

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F
เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ 50 mm
(เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
ขยาย
รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L
กรรไกรสำหรับตัดเทป
ขยาย

ในการพันเซราพอร์TMเทป
กรุณาดูเอกสาร “การป้องกันการระคายเคืองของผิวหนัง” ประกอบ

การแปะเทปเส้นที่หนึ่ง

แปะเทปที่อุ้งเท้าค่อนไปทางส้นเท้า ดึงเทปพาดอุ้งเท้าจากด้านนอก (นิ้วก้อยของนิ้วเท้า) เข้ามาทางด้านใน

STEP
02

การแปะเทปเส้นที่สอง

แปะเทปเส้นที่สอง ทับกับเทปเส้นที่หนึ่ง ประมาณ 1 ใน 3 ของเทปเส้นที่หนึ่งโดยไม่ให้ทับเนินโคนหัวแม่เท้า

STEP
03

การแปะเทปเส้นที่สาม

ดึงและแปะเทปเส้นที่สาม ตรงกลางระหว่างเทปเส้นที่หนึ่ง และเส้นที่สอง

STEP
04

เสร็จเรียบร้อย

ผลิตภัณฑ์แบทเทิลวินTM ที่ใช้/h2>
 • รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape) 50mm
  สี: เบจ
 • รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L แบทเทิลวินTM
  กรรไกรสำหรับตัดเทป

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทนได้

 • สามารถใช้แทน SEHA50F ได้
  ※ ให้ใช้ 38 mm ตามขนาดของเท้า รหัสผลิตภัณฑ์ SEAH38F
  รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA38F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape) 38mm
  สี: เบจ
 • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทน SEHA50F ได้ คือ SEFX50F รหัสผลิตภัณฑ์ SEFX50F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป FX (Serapoa Tape FX) ชนิดฉีกได้ด้วยมือ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape) 50mm
  สี: เบจ
 • สามารถใช้แทน SEHA50F ได้
  ※ ให้ใช้ 38 mm ตามขนาดของเท้า รหัสผลิตภัณฑ์ SEFX38F
  รหัสผลิตภัณฑ์ SEFX38F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป FX (Serapoa Tape FX) ชนิดฉีกได้ด้วยมือ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape) 38mm
  สี: เบจ