กลับสู่ด้านบน

เอ็นร้อยหวาย

เมื่อจับที่เอ็นร้อยหวายแล้วรู้สึกเจ็บ

STEP
01

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F
เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ 50 mm
(เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
ขยาย
รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L
กรรไกรสำหรับตัดเทป
ขยาย

ในการพันเซราพอร์TMเทป
กรุณาดูเอกสาร “การป้องกันการระคายเคืองของผิวหนัง” ประกอบ

การแปะเทปเส้นที่หนึ่ง

เตรียมเทปโดยใช้กรรไกรตัดปลายเทปทั้ง 2 ด้านเข้าไป
ด้านละประมาณ 1 ซม. เริ่มแปะเทปจากตำแหน่งที่เอ็นร้อยหวาย
ยึดติดกับส้นเท้า โดยแปะแยกปลายเทปด้านล่างที่ข้างๆ ส้นเท้า
จากนั้นดึงปลายเทปด้านบนขึ้นไปแปะไว้ที่ด้านล่างของน่องก่อน
แล้วแยกปลายเทปทั้งสองออก (ใช้กรรไกรตัด) ดึงไปแปะข้างๆ
เข่า (ทั้งฝั่งด้านในและด้านนอก)
หลังจากแปะเทปแล้ว กดบริเวณเอ็นร้อยหวายเพื่อให้เทปติดแน่น

STEP
02

การแปะเทปเส้นที่สอง

เริ่มแปะเทปจากด้านนอกของส้นเท้า ผ่านด้านบนของเอ็นร้อยหวาย ดึงเฉียงขึ้นด้านบน

STEP
03

ดึงเทปไปทางหน้าแข้งแล้วแปะเทป

STEP
04

การแปะเทปเส้นที่สาม

เริ่มแปะเทปจากด้านในของส้นเท้า ผ่านด้านบนของเอ็นร้อยหวาย ดึงเฉียงขึ้นด้านบน เพื่อให้เทปเส้นที่สองและเส้นที่สามไขว้กันที่บริเวณเอ็นร้อยหวายที่จับแล้วรู้สึกเจ็บ

STEP
05

การแปะเทปเส้นที่ห้า

ดึงเทปไปทางหน้าแข้ง แปะเทป เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ผลิตภัณฑ์แบทเทิลวินTM ที่ใช้

 • รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
  50mm
  สี: เบจ
 • รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L แบทเทิลวินTM
  กรรไกรสำหรับตัดเทป

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทนได้

 • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทน SEHA50F ได้คือ SEFX50F รหัสผลิตภัณฑ์ SEFX50F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป FX (Serapoa Tape FX) ชนิดฉีกได้ด้วยมือ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
  50mm
  สี: เบจ