กลับสู่ด้านบน

ข้อเท้า

การป้องกันข้อเท้าแพลง
ขั้นประยุกต์

อธิบายวิธีการพันเทปเมื่อต้องการป้องกันการเกิดข้อเท้าแพลง

เทคนิคพื้นฐาน > ข้อเท้า

STEP
01

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ A-220
สเปรย์กาว
ขยาย

สำหรับผู้ที่จำเป็น กรุณาใช้สเปรย์กาว

พ่นสเปรย์ให้ทั่วบริเวณที่จะพันเทป โดยพ่นห่างจากผิวหนัง
ประมาณ 15-20 ซม. เพื่อป้องกันการเลื่อนของเทป
อันเดอร์แรป (Underwrap)

STEP
02

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ U70F
เทปอันเดอร์แรป (Underwrap)
ขยาย
เทปอันเดอร์แรป (Underwrap)

วางข้อเท้าให้ตั้งฉาก แล้วพันเทปอันเดอร์แรป
(Underwrap) จากหลังเท้าไปยังข้อเท้า

สิ่งสำคัญคือพันเทปให้ตึงเล็กน้อย อย่าให้มีเทปมีมีรอยย่น
รอยบิด หรือช่องวาง
พันขึ้นมาจนถึงตำแหน่งที่ห่างจากตาตุ่มด้านในเป็นระยะ 1 กำมือ

STEP
03

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ EL50F
เทปปิ้งเทป EL (ชนิดยืดหยุ่น) 50 mm
ขยาย
รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L
กรรไกรสำหรับตัดเทป
ขยาย
การแปะเทปแองเคอร์ (Anchor) (เส้นที่หนึ่ง)

การแปะเทปแองเคอร์ (Anchor) เส้นที่หนึ่ง ให้ใช้เทปชนิดยืดหยุ่น พันทับบนผิวหนังครึ่งหนึ่ง โดยพันแน่นเล็กน้อย 1 รอบ

STEP
04

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ C38F
เทปปิ้งเทป (ชนิดไม่ยืดหยุ่น) 38 mm
ขยาย
การแปะเทปแองเคอร์ (Anchor) (เส้นที่สอง)

เส้นที่สอง ให้ใช้เทปชนิดไม่ยืดหยุ่น

STEP
05

การแปะเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) (เส้นที่หนึ่ง)

เทปสเตอร์อัพ (Stirrup) คือเทปที่แปะจากด้านในของเท้าไปยังด้านนอกของเท้า เริ่มแปะเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) จากปลายด้านบนของเทปแองเคอร์ (Anchor) เส้นที่สอง ไปยังข้อเท้า สิ่งสำคัญคือแปะในทิศทางตั้งฉากกับฝ่าเท้า เพื่อให้แปะทับด้านหลังตาตุ่มประมาณครึ่งหนึ่ง

STEP
06

การแปะเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) (เส้นที่หนึ่ง) (ต่อ)

แปะเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) ผ่านใต้ส้นเท้าจนถึงเทป
แองเคอร์ (Anchor) ด้านนอก โดยดึงเทปไปถึงเทป
แองเคอร์ (Anchor) ด้านนอก และตัดเทปให้สั้นเล็กน้อย
สิ่งสำคัญคือ ให้กดบริเวณที่เริ่มแปะเทปสเตอร์อัพ
(Stirrup) ไว้และดึงไปด้านนอกแรง ๆ

STEP
07

การแปะเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) (เส้นที่หนึ่ง) (ต่อ)

ภาพมองจากด้านนอก

STEP
08

การแปะเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) (เส้นที่สอง)

แปะเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) เส้นที่สองตามภาพ โดยให้
เทปซ้อนกับด้านหน้าของเทปสเตอร์อัพ (Stirrup)
เส้นที่หนึ่งประมาณ 5mm แล้วแปะเทปในแนวเฉียงลงไป
ด้านล่าง ให้ไขว้กับเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) เส้นที่หนึ่ง
ที่บริเวณใต้ส้นเท้า ดีงไปด้านนอกแรง ๆ ระวังไม่ให้ดึงเทป
สเตอร์อัพ (Stirrup) เส้นที่สอง แรงกว่าเส้นที่หนึ่ง

STEP
09

การแปะเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) (เส้นที่สอง) (ต่อ)

ภาพมองจากด้านนอก เทปสเตอร์อัพ (Stirrup) เส้นที่สอง จะยื่นออกมาด้านหลังเส้นที่หนึ่ง

STEP
10

การแปะเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) (เส้นที่สาม)

แปะเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) เส้นที่สามตามภาพ โดยให้เทปซ้อนกับด้านหลังของเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) เส้นที่หนึ่งประมาณ 5 mm แล้วแปะเทปในแนวเฉียงขึ้นไปด้านบน แล้วแปะเช่นเดียวกับเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) เส้นที่สองคือให้ไขว้กันบริเวณใต้ส้นเท้า และดีงเทปไปด้านนอก

STEP
11

การแปะเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) (เส้นที่สาม) (ต่อ)

ภาพมองจากด้านนอก เทปสเตอร์อัพ (Stirrup) เส้นที่สาม จะยื่นออกมาด้านหน้าเส้นที่หนึ่ง

STEP
12

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ EL50F
เทปปิ้งเทป EL
(ชนิดยืดหยุ่น) 50 mm
ขยาย
การแปะเทปแบบตรึงส้นเท้า (Heel Lock)

แปะตรึงส้นเท้าโดยแปะตรึงเทปสเตอร์อัพ (Stirrup) ชั่วคราวที่ด้านบนเทปแองเคอร์ (Anchor) โดยใช้เทปชนิดยืดหยุ่น
เริ่มแปะจากด้านบนของตาตุ่มด้านนอก แปะให้หุ้มเอ็นร้อยหวายและส้นเท้า

STEP
13

การแปะเทปแบบตรึงส้นเท้า (Heel Lock)

ดึงให้แรงเพื่อให้เทปรัดด้านนอกของส้นเท้าให้แน่น แล้วพันเทปไปทางด้านบนของหลังเท้า

STEP
14

การแปะเทปแบบตรึงส้นเท้า (Heel Lock)

ดึงให้แรงเพื่อให้เทปรัดด้านในของส้นเท้าให้แน่น แล้วพันตามภาพ

STEP
15

การแปะเทปแบบตรึงส้นเท้า (Heel Lock)

พันจากฝ่าเท้าไปยังด้านบนของหลังเท้า

STEP
16

การแปะเทปแบบตรึงส้นเท้า (Heel Lock)

ในขั้นตอนสุดท้าย พันเทปจนถึงบริเวณด้านบนของข้อเท้า

STEP
17

การแปะเทปแบบตรึงส้นเท้า (Heel Lock)

เสร็จเรียบร้อย

ผลิตภัณฑ์แบทเทิลวินTM ที่ใช้

 • รหัสผลิตภัณฑ์ C38F แบทเทิลวินTM
  เทปปิ้งเทป
  (ชนิดไม่ยืดหยุ่น) 38 mm
  สี : ขาว
 • รหัสผลิตภัณฑ์ EL50F แบทเทิลวินTM
  เทปปิ้งเทป EL
  (ชนิดยืดหยุ่น) 50mm
  สี : ขาว
 • รหัสผลิตภัณฑ์ U70F แบทเทิลวินTM
  เทปอันเดอร์แรป (Underwrap)
  สี : เหลือง
 • รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L แบทเทิลวินTM
  กรรไกรสำหรับตัดเทป
 • รหัสผลิตภัณฑ์ A-220 แบทเทิลวินTM
  สเปรย์กาว