กลับสู่ด้านบน

เอ็นร้อยหวาย

เมื่อยืดเอ็นร้อยหวายแล้วรู้สึกเจ็บเล็กน้อย

STEP
01

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F
เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ 50 mm
(เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
ขยาย
รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L
กรรไกรสำหรับตัดเทป
ขยาย

ในการพันเซราพอร์TMเทป
กรุณาดูเอกสาร “การป้องกันการระคายเคืองของผิวหนัง” ประกอบ

การแปะเทปเส้นที่หนึ่ง

การแปะเทปเส้นที่หนึ่ง ให้นอนคว่ำ ให้เอ็นร้อยหวายอยู่ในสภาพหดตัว เริ่มแปะจากหลังส้นเท้า
ดึงเทปขึ้นไปแปะไว้ที่ด้านล่างของน่องก่อน แล้วแยกปลายเทปทั้งสองออก (ใช้กรรไกรตัด) ดึงไปแปะข้าง ๆ เข่า (ทั้งฝั่งด้านในและด้านนอก)
เมื่อแปะเทปแล้ว กดบริเวณเอ็นร้อยหวานเพื่อให้เทปติดแน่น

STEP
02

การแปะเทปเส้นที่สอง

การแปะเทปเส้นที่สอง เริ่มแปะเทปจากด้านนอกของฝ่าเท้า ดึงเฉียงมาทางด้านในของส้นเท้า

STEP
03

ดึงเทปเส้นที่สอง ให้ผ่านเอ็นร้อยหวายมายังหน้าแข้งแล้วแปะเทป

STEP
04

การแปะเทปเส้นที่สาม

แปะเทปเส้นที่สามจากด้านในของฝ่าเท้า เฉียงขึ้นด้านบนผ่านด้านบนของเอ็นร้อยหวาย เพื่อให้ไขว้กับเทปเส้นที่สองที่บริเวณเอ็นร้อยหวาย
ดึงเทปไปทางหน้าแข้ง แปะเทป เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ผลิตภัณฑ์แบทเทิลวินTM ที่ใช้

 • รหัสผลิตภัณฑ์ SEHA50F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป แบบกันน้ำ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
  50mm
  สี: เบจ
 • รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L แบทเทิลวินTM
  กรรไกรสำหรับตัดเทป

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทนได้

 • ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทน SEHA50F ได้คือ SEFX50F รหัสผลิตภัณฑ์ SEFX50F แบทเทิลวินTM
  เซราพอร์TMเทป FX (Serapoa Tape FX) ชนิดฉีกได้ด้วยมือ
  (เทปสำหรับการรักษาทางกายภาพ - Kinesiology Tape)
  50mm
  สี: เบจ