กลับสู่ด้านบน

นิ้ว

เมื่อนิ้วซ้นแล้วรู้สึกเจ็บ

STEP
01

กรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

รหัสผลิตภัณฑ์ C12F
เทปปิ้งเทป (ชนิดไม่ยืดหยุ่น) 12mm 
ขยาย
การแปะเทปแองเคอร์ (Anchor) 

ยืดนิ้ว และพันเทปประกบที่ข้อที่จะปกป้อง 2 ตำแหน่ง 

STEP
02

การแปะเทปซัพพอร์ต (Support) (ด้านนอก)

ยืดนิ้วออก และแปะเทปซัพพอร์ต (Support) ตั้งแต่ตรงเทป
แองเคอร์ (Anchor) ที่ปลายนิ้วไปจนถึงเทปแองเคอร์
(Anchor) ที่โคนนิ้ว

STEP
03

การแปะเทปซัพพอร์ต (Support) (ด้านใน)

เช่นเดียวกับด้านนอก แปะเทปซัพพอร์ต (Support) ตั้งแต่
ตรงเทปแองเคอร์ (Anchor) ที่ด้านปลายนิ้วไปจนถึงเทป
แองเคอร์ (Anchor) ที่โคนนิ้ว 

STEP
04

การแปะเทปซัพพอร์ตรูปตัว X (X-type Support) (ด้านนอก)

แปะเทปซัพพอร์ต (Support) 2 เส้นไขว้กันบนข้อที่จะ
ปกป้อง โดยแปะตั้งแต่เทปแองเคอร์ (Anchor) ที่ปลายนิ้ว
จนถึงเทปแองเคอร์ (Anchor) ที่โคนนิ้ว 

STEP
05

การแปะเทปซัพพอร์ตรูปตัว X (X-type Support) (ด้านใน)

แปะเทปซัพพอร์ต (Support) 2 เส้นไขว้กันบนข้อที่จะ
ปกป้อง โดยแปะตั้งแต่เทปแองเคอร์ (Anchor) ที่ปลายนิ้ว
จนถึงเทปแองเคอร์ (Anchor) ที่โคนนิ้ว 

STEP
06

การแปะเทปให้เป็นวงรอบหรือเซอร์คูล่าร์ (Circular) 

เพื่อตรึงเทปซัพพอร์ต (Support) ให้แปะเทปบนเทป
แองเคอร์ (Anchor) ที่แปะตอนแรก (ภาพที่หนึ่ง) 1 รอบ
ก็จะเสร็จเรียบร้อย 

STEP
07

เสร็จเรียบร้อย

ข้อควรระวัง
หากพันแน่นเกินไปอาจทำให้เลือดไหลเวียนได้ไม่ดี 
ดังนั้น ให้ระวังไม่ให้ปลายนิ้วกลายเป็นสีแดงคล้ำ ในกรณีที่เมื่อพันเสร็จแล้ว ปลายนิ้วเป็นสีแดงคล้ำ ให้คลายเทปออกโดยเร็ว 

ผลิตภัณฑ์แบทเทิลวินTM ที่ใช้

 • รหัสผลิตภัณฑ์ C12F แบทเทิลวิน TM
  เทปปิ้งเทป
  (ชนิดไม่ยืดหยุ่น) 12 mm 
  สี : ขาว 

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทนได้ 

 • รหัสผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทน C12F ได้ C12FB 品番 C12FB แบทเทิลวินTM
  คัลเลอร์เทปปิ้งเทป (Colour Taping Tape)
  (ชนิดไม่ยืดหยุ่น) 12 mm 
  สี : เบจ 
 • สามารถใช้มือฉีกให้ขาดได้ แต่ถ้าใช้กรรไกรจะสามารถตัดได้อย่างสวยงาม รหัสผลิตภัณฑ์ TS160L แบทเทิลวิน TM
  กรรไกรสำหรับตัดเทป