แพนฟิกซ์ เซลลูโลสเทป

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด: โรงงานในกรุงเทพของเราผลิตเทปกาวยางธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด (ยกเว้นประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)

สินค้าที่โดดเด่น

Video

แชร์หน้านี้