บริษัท

บริษัท นิจิบัน (ประเทศไทย) จำกัด

ก่อตั้งเมื่อ กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลงทุนทั้งหมด โดย บริษัท นิจิบัน จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

ปรัชญาการบริหารงาน

Sticking to your needs

ニチバンタイランドにかかわるすべての人々の幸せを実現します <社会 ด้านสังคม Society

มุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะทำให้ทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท นิจิบัน ประเทศไทย จำกัด ได้รับประโยชน์ ความสุข ความเจริญสูงสุด

Strive to foster the prosperity and happiness of its stakeholders

ニチバングループの一員としてアジアの人々の快適な生活をサポートします <顧客 ด้านลูกค้า Customer

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิจิบันกรุ๊ป เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายให้กับผู้คนทั้งภูมิภาคอาเซียน

Strive to better the lives of Asian people as NICHIBAN group

社員がワクワクしながら物心両面で成長できる会社にします <社員 ด้านพนักงาน Employee

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงเป็นไปพร้อมกับความสุขของพนักงานทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ

Strive to make company in which employees can grow both materially and spiritually while being excited

เป้าหมายของเรา

แชร์หน้านี้